Extrasize How to enlarge penis

Extrasize How to enlarge penis

eleven מבקרי השיטה טוענים שהיא “חסרת הגיון מבחינה ביולוגית 12 ” ושהיא איננה יכולה להגדיל את הפין, אך כנראה גם לא עלולה לגרום לנזק משמעותי. מחקר שנערך על ידי קבוצה של חוקרים אנגלים 9 בחן קבוצה של 31 מטופלים והראה “שיפור קליני ו סטטיסטי משמעותי באורך הפין, זווית העקמת ורמת ה כאב לאחר 12 שבועות של שימוש במשאבה.” במחקר זה, נבדקים שסבלו ממחלת פיירוני עשו שימוש במשאבה במשך עשר דקות פעמיים ביום לאורך תקופה של 12 שבועות. השימוש במשאבת פין יכול להיות יעיל גם אם נזק עצבי או נזק ל כלי הדם מונע זקפה טבעית, אבל שימוש יתר או שימוש לזמן רב בבת אחת יגרום לנזק קבוע כיוון ששימוש נלהב במשאבה יכול לגרום לפקיעה של כלי דם ולהופעה של שלפוחיות.

Continue reading “Extrasize How to enlarge penis”